En snabb överblick av pensionssystemet

En överblick av pensionssystemet. En överblick av pensionssystemet.

Pensionssystemet består av flera komponenter. Som sett i den klassiska pyramiden som man årligen hittar information om i sitt orangea kuvert består pensionen av allmän pension, tjänstepension och eget sparande. Till orden kan även uttryck som garantipension, tilläggspension och premiepension tillkomma. Läs en sammanfattning av läget och få en överblick av hur det hela är upplagt.

Pensionspyramiden och pensionssystemet

Pensionen består av tre delar: Allmän pension, tjänstepension och privat sparande. I Sverige råder en flexibel ålderspension. Det innebär att man i normalfallet har rätt att pensionera sig från det att man fyller 61, men är inget krav. Man har rätt att arbeta kvar på sin arbetsplats tills det att man fyller 67 år. Trivs man på sitt jobb och kommer överens med sin arbetsgivare får man arbeta längre än så. Det finns också möjliga upplägg där man går ner i arbetstid och plockar ut delar av sin pension. Pensionär blir man alltså inte per automatik och man ansöker om att gå i pension hos Pensionsmyndighet och sin arbetsgivare.

Allmän pension

Den allmänna pensionen är grundad på den inkomst du har fått under ditt yrkesverksamma liv och betalat skatt på. Även andra typer av ersättning i form av arbetslöshetsersättning eller sjuk- och aktivitetsersättning ligger till grund för din allmänna pension. Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. Årligen avsätts 16% av dina inkomster till inkomstpension som utgör den största delen av den allmänna pension som sedan betalas ut när du är pensionerad.

Premiepension är 2,5% av dina årliga inkomster som placerats i fonder. Enligt siffror från bland annat SEB och Pensionsmyndigheten motsvarar en utbetalning av den allmänna pensionen ungefär 40-50% av ens slutlön. Till den allmänna pensionen hör även garantipension som fungerar som grundskydd för de som haft mycket låga inkomster under sitt yrkesliv. Garantipension betalas ut till de som pensionerar sig efter 65 och beloppet skiljer sig åt beroende på civilstånd och annan inkomstpension.

Tjänstepension

Tjänstepensionen betalas av arbetsgivaren och är grundad på din inkomst. Arbetsplatser utan kollektivavtal eller avtal om tjänstepension, egenföretagare, studerande eller arbetslösa får inte någon tjänstepension. För de som arbetar på många olika arbetsplatser kan ha rätt till tjänstepension från olika håll. För att få tjänstepension måste du ansöka till det bolag som förvaltar din tjänstepension när du pensionerar dig. Observera att det oftast finns regler kring tjänstepension som gör att man inte alltid kan jobba kvar på sin arbetsplats på halv- eller deltid om man börjat plocka ut sin tjänstepension.

Eget sparande

Toppen av pensionspyramiden är eget sparande. Hur mycket man vill och bör spara är helt individuellt och bör anpassas för hur mycket man vill ha i månadspension. Eftersom den allmänna pensionen inte ger lika mycket i inkomst som en fullständig lön är det oftast med hjälp av tjänstepension och eget sparande som man minskar gapet mellan pension och det man tidigare fick i månadslön. Bästa sättet att veta hur mycket man bör spara är genom att göra en pensionsprognos eller se över besked i det orangea kuvertet. Man får då en inblick i hur mycket månadspension man kan beräknas få, och kan därefter lägga upp en sparplan. Pensionsmyndigheten rekommenderar att man tidigt planerar sitt sparande och bland annat satsar på att amortera lån på sin bostad för att längre fram slippa ränte- och boendekostnader.

Källor: Pensionsmyndigheten, SEB

Ekonomi
Seniordeal
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Relaterade artiklar

Ekonomi

Därför är flytträtten för pensioner viktig för dig

Ekonomi

Så får du koll på dina fribrev

Ekonomi

Utnyttja flytträtten – låt inte tjänstepensionen ligga kvar hos din gamla arbetsgivare

Relaterade rabatter

Ekonomi

Di Digital – 3 månader för ENDAST 19 kr!

Dagens industri

Ekonomi

Beställ en pensionsanalys med Seniordeal & SFB

Svenska Fribrevsbolaget

Ekonomi

Här är din present från Tryggsam! 🔑

Tryggsam

  • RABATTER
  • ARTIKLAR

Vår webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. Läs mer här.