Hur mycket ska man spara inför pensionen?

Hur mycket ska man egentligen ha i privat sparande inför pensionen? Hur mycket ska man egentligen ha i privat sparande inför pensionen?

Det kan vara mycket knepigt att veta på förhand om det här med pension. Pensionsprognoser och guider är en hjälp på vägen för att veta hur mycket pension man får i slutändan. Dock får man bara svar på sin allmänna pension och hur mycket man kan få i tjänstepension, men det säger inget om ditt privata sparande.

Hur mycket pension?

Hur mycket pension man vill ha i månaden är individuellt. Många räknar med att klara sig på runt 80% av slutlönen. Det vill säga, att man från alla delar av pensionspyramiden plus sitt privata sparande kan plocka ut en totalsumma som är 80% av vad man tjänade som yrkesverksam.

Pensionspyramiden

Pensionspyramiden syns som bekant årligen i det orangea kuvertet och består av tre delar. (1) Den allmänna pensionen är grundad på din inkomst och de pengar du tjänat in under ditt yrkesverksamma liv, (2) tjänstepensionen som ges av de flesta arbetsgivare baserat på inkomst, samt (3) privat sparande. I en pensionsprognos får du en uppfattning om hur din allmänna pension ser ut och hur mycket du kan plocka ut beroende på hur länge till du kommer att arbeta. Somliga prognoser ger dig även en uppfattning om din tjänstepension.

Uppskattningsvis landar den allmänna pensionen på en summa som motsvarar 40-50% av din slutlön. Tjänstepensionen, för de som får, ger runt 10-15% av slutlönen. Totalt sett får du genom allmän pension och tjänstepension runt 50-65% av slutlönen i pension varje månad. Procentvärdena är uppskattningar och påverkas bland annat av om man haft längre perioder då man har arbetat deltid, och antar att man haft stadig lönetillväxt.

Eget sparande

Det är ditt egna sparande som gör att du minskar gapet mellan det du plockade ut som slutlön och din pension. Banker och Pensionsmyndigheten rekommenderar att man börjar pensionsspara tidigt. Ett riktmärke är att lägga undan 3-5% av bruttolönen från det att man fyllt 30 och sparar summan till pensionen. Vid längre perioder av lägre inkomst på grund av exempelvis barnledighet eller arbetslöshet behöver en kompensera sparandet när inkomster ser bättre ut och skjuta till en större summa. Bestäm hur mycket du vill spara. Få en översikt av dina pensioner (allmän och tjänstepension) och ta ställning till hur mycket extra du vill spara för att komma upp till en bra månadspension.

Sparformer

Eget sparande kan se ut på många olika sätt. Vanligtvis placeras pengar i investeringssparkonto eller kapitalförsäkring. Du kan även investera pengarna och amortera på lån för att få en lägre framtida ränte- och avbetalningskostnad.

Eget sparande steg-för-steg

  1. Som tumregel, spara 3-5% av lönen till pension från det att du fyllt 30.
  2. Gör en pensionsprognos. Ju närmare i tiden den är då du går i pension, desto mer tillförlitlig är siffrorna.
  3. Baserat på prognosen, kalkylera hur mycket extra/mindre du vill lägga undan i privat sparande.
  4. Träffa eventuellt din bank för att se över lån och sparformer.

Källor: SEB, Pensionsmyndigheten, Nordea

Ekonomi
Seniordeal
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Relaterade artiklar

Ekonomi

Därför är flytträtten för pensioner viktig för dig

Ekonomi

Så får du koll på dina fribrev

Ekonomi

Utnyttja flytträtten – låt inte tjänstepensionen ligga kvar hos din gamla arbetsgivare

Relaterade rabatter

Ekonomi

Beställ en pensionsanalys med Seniordeal & SFB

Svenska Fribrevsbolaget

Ekonomi

Här är din present från Tryggsam! 🔑

Tryggsam

  • RABATTER
  • ARTIKLAR

Vår webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. Läs mer här.