Blomsterfonden

BLOMSTERFONDEN SENIORBOSTÄDER

SENIORBOSTÄDER FÖR DIG 60+

Blomsterfonden stöds av Seniordeal

I början av 20-talet startade Blomsterfonden som en förening med syfte att samla in pengar för målet att värna om äldres hälsa och leverne på ålderns höst. Huvudsyftet var alltså att få ett samlat engagemang kring, och en ekonomiskt grund för, äldre personers rätt till boende. Redan 1924 startade man sitt första boende under benämningen Blomstergård, och allt sedan dess har man utvidgat sin verksamhet. Fler boendet har byggts, stödverksamheten har expanderats och en del lokala föreningar har uppstått. Verksamheten och boendeanläggningarna är koncentrerad till Stockholmsområdet, men den idé som ligger till grund för Blomsterfonden har spridit sig till fler svenska städer och även utomlands. Eftersom Blomsterfonden är en ideell förening drivs den utan vinstintresse. Man bekostar all verksamhet genom donationer och medlemsavgifter i föreningen.

För närvarande har man fem seniorboenden och tre äldreboenden i Storstockholm, både söder och norr om stadskärnan. Samtliga boenden är hyresrätter som man kan ställa sig i kö till via ett medlemskap i Blomsterfonden. Man kan flytta in som tidigast då man har fyllt 60 år men kan ställa sig i kö betydligt tidigare. I varje seniorboende finns det en stödperson som ansvarar för uppsökande verksamhet, sociala aktiviteter och rådgivning. Med andra ord finns det stöd och möjlighet till hjälp med att komma i kontakt mer rätt myndigheter, arrangemang av boendeträffar och hembesök. Vidare kan man få assistans med att ordna hushållsnära tjänster om man är i behov av hjälp vid exempelvis veckostädning, strykning eller omsorgstjänster.

Som medlem i Blomsterfonden stödjer du inte bara till föreningens aktiviteter, du har även möjligheten att själv ställa dig i kö till deras seniorboenden och via tjänsten SeniorboTorget hålla koll på dina ködagar och lediga hyresrätter i Blomsterfondens regi. Ett medlemskap ger:

  • Tillgång till Blomsterfondens bostadskö för senior- och trygghetsboenden
  • Medlemsförmåner och rabatter på exempelvis resa
  • Möjlighet att delta på somliga av Blomsterfondens aktiviteter

 

Besök Blomsterfonden 

  • RABATTER
  • ARTIKLAR

Vår webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. Läs mer här.