Tjänstepension

MITTEN PÅ PENSIONSPYRAMIDEN – DIN TJÄNSTEPENSION

Tjänstepension är en del av den totala pension man får del av då man pensionerar sig. Tjänstepensionen är inkomstbaserad och betalas av din arbetsgivare, och en större inkomst innebär en större pension. Jobbar man på en arbetsplats med kollektivavtal tillhör man med stor sannolikhet en av de fyra stora tjänstepensionsavtalen. De som arbetar för företag som inte omfattas av avtalen har oftast en alternativ tjänstepensionslösning via arbetsgivaren. Den som är egen företagare måste själv ordna med kompensation för att man inte tjänar in något till denna typ av pension (den allmänna pensionen får man per automatik via skatt på inkomsten). Om du har jobbat inom flera olika avtalsområden under ditt yrkesverksamma liv kan du ha rätt till tjänstepension från fler än en källa.

 

TJÄNSTEPENSIONSAVTAL

De fyra stora avtalen som reglerar tjänstepension via kollektivavtal hos flertalet arbetsgivare är:

Avtalspension SAF-LO som gäller för privatanställda arbetare och tjänas in mellan det att man fyllt 25 och 65 år. Det finns möjlighet att börja ta ta ut pensionen tidigare eller senare än 65. Man väljer själv hur pengarna placeras, det vill säga sparform pensionsförsäkring eller fondförsäkring, förvaltare och om man ska ha någon typ av efterlevnadsskydd (återbetalningsskydd/familjeskydd). Avtalspension SAF-LO sköts av Fora.

ITP gäller privatanställda tjänstemän och här ingår ålderspension, sjukpension, och möjlighet till efterlevnadsskydd och tjänstegrupplivsförsäkring. Man får årligen ett besked om sin intjänade pension och gör själv valet gällande förvaltning av kapitalet. Beroende på hur aktiv man vill vara i sitt pensionssparande kan man välja mellan traditionell försäkring och fondförsäkring. Collectum som förvaltar ITP förespråkar fondförsäkring för den som vill ha en aktiv roll i sitt sparande, den har potential att ge större avkastning men kommer utan garantier och med högre risk än traditionell försäkring. Det andra alternativet är bättre för den som vill ha en trygg placering med garantier, som inte behöver att man konstant övervaka utvecklingen.

KAP-KL och AKAP-KL är tjänstepensioner för kommun- och landstingsanställda och administreras av Pensionsvaletrespektive Valcentralen. Den förstnämnda är gäller för den förr 1985 eller tidigare, och den sistnämnda för de födda efter 1986. Det är upp till en själv att göra ett aktivt val om var ens pensionspengar ska förvaltas, och hos vilket försäkringsbolag. Har man aldrig gjort ett aktivt val placeras pengarna in traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd.

PA-03 samt PA-16 är tjänstepensionsavtal för statligt anställda och överses av SPV, Statens tjänstepensionsverk. På ‘mina sidor’ kan man, likt andra tjänstepensionsavtal, välja förvaltningsvillkor för ens pension och göra en prognos för kommande utbetalningar. SPV har ett huvudsakligt samarbete med KÅPAN pensioner.

 

EFTERLEVNADSSKYDD

Efterlevnadsskydd är ett samlingsnamn för olika typer av skydd som kan ingå i tjänstepensionsavtalet som reglerar vad som händer med den intjänade pensionen när man går bort. I de flesta fall innebär efterlevnadsskydd en kostnad som tas från pensionen, och därmed får man lägre pension som ett resultat. Skyddet är däremot bra att ha i flertalet situationer, speciellt om man har hemmaboende barn. Det är därför viktigt att se över sitt behov av efterlevnadsskydd och i de fall då det är möjligt, anpassa avtalet efter sina egna behov.

Återbetalningsskydd innebär att ens familj får det samlade värdet av tjänstepensionen när man dör. Har man pensionerat sig och börjat plocka ut pensionen övertar familjen de kvarstående utbetalningarna. Går man bort innan pension betalas summan ut i form av ett fast månadsbelopp under en bestämt period (vanligtvis fem år).

 

FÖRMÅNSBESTÄMD ELLER PREMIEBESTÄMD TJÄNSTEPENSION

Tjänstepension är antingen förmånsbestämd eller premiebestämd. Premiebestämd pension innebär att arbetsgivaren betalar in en viss summa på lönen till tjänstepensionen. Via egna val av pensionsförvaltning kan denna summa ge högre avkastning, och därmed högre tjänstepension, eller genomgå mer modest utveckling via investeringar med lägre risk och högre garantier. Förmånsbestämd tjänstepension gör däremot att du är garanterad en viss procentuell summa av din slutlön då du går i pension.

  • RABATTER
  • ARTIKLAR

Vår webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. Läs mer här.